Kommetjie Meat Wholesalers t/a SLIVERS BILTONG

Tel: +27 21 783 1590

Email: orders@slivers.co.za

Address: Unit 5, Heron Park, Wildevoelvlei Road, Kommetjie, Cape Town, 7975

Reg: CK96/58666/23    VAT: 4690163037